ชาอื่นๆ

Araya Chiang Mai - อารยาเชียงใหม่

 

  1. ชามิ่งดี ชาเขียวข้าวหอม – ขนาดบรรจุ 100 กรัม ราคา 180 บาท
  2. ชามิ่งดี หอมหมื่นลี้ – ขนาดบรรจุ 150 กรัม ราคา 200 บาท
  3. ชาอัสสัม – ขนาดบรรจุ >100 กรัม ราคา 75 บาท
  4. ชาอู่หลงเลาลีเชียงราย 88 – ขนาดบรรจุ 130 กรัม ราคา 120 บาท


Comments are closed.