ร้านอารยาของฝากจากเชียงใหม่

ร้านอารยาของฝากจากเชียงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 193/2-3 ถ.ศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ภายในบริเวณภัตตาคารเจี่ยท้งเฮง สาขาศรีดอนไชย) เปิดให้บริการมาแล้วกว่า 20 ปี

แรงบันดาลใจในการก่อตั้งร้าน สืบเนื่องจากจ.เชียงใหม่มีลักษณะภูมิประเทศที่ดีและอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้จ.เชียงใหม่เป็นแหล่งรวมไม้ผลเมืองหนาวที่ขึ้นชื่อหลากหลายชนิด เช่น ลำไย ลิ้นจี่ สตรอว์เบอร์รี่ บ๊วย เป็นต้น ผลไม้เหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีกลิ่นหอม รสชาติหวานฉ่ำ ชาวเชียงใหม่จึงนิยมนำมาแปรรูปเพื่อถนอมอาหารด้วยเทคนิคการอบแห้ง ซึ่งทางร้านฯ ก็ได้นำเทคนิคการอบแห้งนี้มาประยุกต์ใช้ด้วยเช่นกัน

ดังนั้น สินค้าประเภท “ผลไม้อบแห้ง” จึงเป็นสินค้าชนิดแรกของร้านและยังคงเป็นสินค้าหลักจวบจนปัจจุบัน โดยทางร้านได้ใส่ใจถึงคุณภาพและความสะอาดสำหรับผู้บริโภคเป็นหลักด้วยการคัดสรรวัตถุดิบอย่างดี

ในปัจจุบัน ร้านอารยาของฝากจากเชียงใหม่ได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อื่นๆ ในอีกหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น น้ำพริก ชา ขนมขบเคี้ยว เครื่องเทศ ฯลฯ